Alsand eiendom as

Stølekilen bolig- og friluftsområde

I løpet av våren vil det bli lagt ut et mindre boligfelt på totalt 13 nye boliger på den ytre delen av Stølehalvøya.

Boligfeltet ligger naturskjønt til i vakre omgivelser der svaberg, badeplasser, stier og uberørt natur ligger i umiddelbar nærhet. Støle er i kommuneplanen avsatt til fremtidig boligområde, og de nærmeste årene vil infrastruktur som ny vei med sykkelsti bli anlagt helt frem til boligfeltet.
Boligene vil bli bygget i en «klassisk sørlandsstil», der boligenes utforming og plassering i terrenget vil fremheve et enhetlig og kvalitativt godt uttrykk for feltet.

Flere av boligene vil få fantastisk havutsikt, og feltet ligger meget solrikt til.
Alle kjøpere vil få mulighet til å leie båtplass innen gangavstand når nytt bryggeanlegg på Støle blir ferdigstilt.
Priser fra 4.000.000,- til 6.000.000,- som vil variere i forhold til beliggenhet og hustype.

Tegningen under skisserer 3 hustyper og 2 garasjetyper.